Egersund byhistoriske leksikon

Bøckmans gate

Utsnitt av Reguleringsplan 1905
Bøckmans gate ca 1930. Foto: Ukjent/DF

Gate på Reinen og Gåsehølen, vist og omtalt som Langgaden i Reguleringsplan 1858. Den var lagt parallelt med Abraham Sørensen Bøckman sitt våningshus, i krysset med gate nr. 11, nåværende Oluf Løwolds gate, og i sør-østlig retning mot ræget som førte fra Mosbekk plass til mølla ved Lundeåne. Over Reinen, mellom Oluf Løwolds gate og Lervika, var den ikke regulert som en del av Langgaden, men som en egen gate, Gade No.14. Begge gatene hadde en regulert bredde på 10 alen (ca. 6 meter). Strekningen mellom Lervika og Elvegaten ble opparbeidet etter denne planen.

I Reguleringsplan 1905 ble strekningen mellom Elvegaten og Mosbekk plass utvidet til 12,5 meters bredde. Den strekningen ble opparbeidet og bebygd etter denne planen. Gata fikk også sitt navn i 1905, etter den tidligere grunneieren i området, Abraham Sørensen Bøckman.1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Reguleringsplaner for Egersund sentrum gjennom 150 år. Dalane Folkemuseums årbok nr. 10; Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11