Egersund byhistoriske leksikon

Bøckman, Abraham Sørensen

Abraham Sørensen Bøckman og frue. Foto: Ukjent/DF

Abraham Sørensen Bøckman (1804 - 1869) var en meget aktiv mann, som etter å ha skaffet seg en solid merkantil utdannelse drev en omfattende handelsvirksomhet. Han hadde reperbane 1) og ei mølle, han var skipsreder og han startet en tobakksfabrikk som var i drift fra 1828 til bybrannen i 1843. I tillegg til at han mistet tobakksfabrikken i bybrannen, mistet han også to våningshus, to uthus og tre pakkbuer, alt innbo og hele sitt varelager. Han fikk ikke mye erstatning, mindre enn 400 speciedaler.

Bøckman var medlem av reguleringskommisjonen som skulle lage et forslag til plan for gjenoppbygging av det nedbrente området etter bybrannen i 1843. I samsvar med denne planen oppførte han i Strandgaten 49 den bygning som gjerne kalles Hammergården, og fortsatte sin handels- og shippingvirksomhet. Det gikk etter hvert dårlig med ham, og han døde som en fattig mann.

Bøckmans gate har sitt navn etter Abraham Sørensen Bøckman.2)

1)
bygning der en fremstiller rep, dvs tau og trosser, som er ekstra tykke og kraftige. En reperbane kunne gjerne være 400 m lang.
2)
Kilder: Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 42; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 228, 235, 238, 299, 311