Egersund byhistoriske leksikon

Bjorheim, Jacob

Jacob Bjorheim. Fotograf: Erling Svensen (utsnitt). Dalane Folkemuseum

Født i Egersund (f. 12/11 1891 - d. 21/01 1974). Sønn av Karen Bjorheim f. Jakobsen og fajansearbeider Lars Bjorheim.

Det eksakte tidspunktet for når Jacob Bjorheim startet på sin yrkeskarriere på A/S Egersunds Fayancefabriks Co. er ukjent, men i 1907 er han i lære som modellør. I perioden 1910 - 1913 er han elev ved Den Kongelige Tegneskole (Fra 1911 Statens Håndverks- og Industriskole). Egersund Fayancefabrik oppdaget snart at Jacob Bjorheim var talentfull og fabrikken innvilget ham stipend og reisestøtte til studieturer i utlandet. Fra 1912 blir han ansatt som modellør ved fabrikken i Egersund. Da fabrikken på grunn av vanskelighetene under 1. verdenskrig fikk problemer med å holde i gang produksjonen sluttet Bjorheim i 1917 og begynte for seg selv med eget verksted. I perioden 1917 - 1919 har han en betydelig produksjon, men i 1919 går han tilbake til fabrikken som modellør. Fram til 1936 blir fabrikkens produksjon i økende grad preget av Bjorheims modeller og dekorer. I 1930-årene er han trolig mester for flesteparten av de funksjonalistiske modellene og dekorene som A/S Egersunds Fayancefabriks Co. produserer.

Da driftsbestyrer Leif Nielsen døde i 1937 overtok Jacob Bjorheim som driftsbestyrer etter Andreas Ollestad i 1936, en stilling han hadde fram til 1961. 1) 2)

1)
Kilde: Dr. Phil. Thor B. Kielland i A/S Egersunds Fayancefabriks Co. 1847-1947.
2)
Kilde: Gaustad, Randi i Norsk Kunstnerleksikon. Universitetsforlaget Oslo 1982.