Egersund byhistoriske leksikon

Bilstadhuset

Seilmakerloftet ligger i andre etasje i venstre del av huset. Foto: Torbjørn Bøe

Bilstadhuset er et hus i Nygaten 14, (nr. 11 før 1990). Bygningen ble oppført av skipperborger Jacob Jacobsen Bilstad i 1845, etter Bybrannen i 1843.

Kjelleretasjen og første etasje utgjorde husets boligdel, mens det i andre etasje var seilmakerverksted. Husets fløy langs Øvre Bekkegate ble bygd i 1868. Det medførte at gårdsrommet ble lukket og at seilmakerverkstedet ble utvidet. Seilmakerverkstedet i denne fløyen er fortsatt intakt, og redskapene som ble brukt i virksomheten er også på plass. På eiendommen står det også en liten låve med fjøs – en dokumentasjon på det gamle by-landbruket som var så vanlig i Egersund.

I 1890 var det Johan Bilstad, sønn av Jacob, som eide huset. Det hadde da fått innredet tre værelser, kleskammer og gang i andre etasje. Bygningen står stort sett som den ble bygd, med original kledning, vinduer og delvis taktekking, mens interiøret er slik det var i 1890-åra.

Bygningen eies nå av Dalane Folkemuseum.1)

Til huset hører en liten hage, og vi skimter litt av uthuset til høyre. Foto: Torbjørn Bøe.
Vi kommer inn i stuen fra gangen (til høyre). Foto: Torbjørn Bøe.
Fra stuen går vi inn i kammerset. Foto: Torbjørn Bøe.
Det er dør direkte til kjøkkenet. Foto: Torbjørn Bøe.
I gruen kan en følge den koke-tekniske utviklingen. Foto: Torbjørn Bøe
Seilmakerloftet er ett stort rom. Under krigen ble det brukt som klasserom. Foto: Torbjørn Bøe.
1)
Oddveig Foldøy Solli: Egersund Bd.II – Presentasjon av bygningene. Magistergradsavhandling ved Institutt for folkelivsgransking. UiB 1976; En vandring i Egersund. Eigersund kommune