Egersund byhistoriske leksikon

Billesvingen

Billesvingen 1960. Foto: Fotohuset/DF

Egentlig ikke en sving, men et vegkryss, nemlig krysset Hammers gate – Husabøveien. Krysset ble opparbeidet mens Thorleif Mohn var byingeniør i midten av 1950-åra. Han var den stolte eier av byens første ”boble”, den etter hvert så vanlige folkevogna (VW). Denne bilen minnet folk om en Coloradobille, en bladbille man på den tiden fryktet kunne etablere seg i Norge og gjøre stor skade på potetavlingene, og både bilen og mannen fikk tilnavnet ”billen”.1)

1)
Muntlig overlevering