Egersund byhistoriske leksikon

Berggaten

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Sidegate til Langaards gate som fikk sitt navn i 1905. Reguleringskommisjonens forslag til navn var Vestre Berggade, men det ble endret av formannskapet.

Berggaten var opprinnelig planlagt som en tverrgate mellom Langaards gate og Gamleveien, regulert på et noe annet sted enn der den ligger i dag.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 41