Egersund byhistoriske leksikon

Bensinstasjoner

Bensinstasjonen i Strandgaten. Foto: Sven Larsen/DF

I bilismens spede begynnelse på 1900-tallet var det ikke mange kjøretøy registrert i Egersund. Den første bilen ble registrert i 1914 og tilhørte kjøpmann N. Hegdal. I 1935 var antallet kommet opp i 17 privatbiler, 12 lastebiler og 11 drosjer i Egersund.1) Opp gjennom tiden har det imidlertid vært god tilgang på drivstoff. Innenfor bygrensen (før 1965) har det vært bensin- og/eller dieselpumper på følgende steder:

StedMerke
* Strandgaten 63BMIL
* Johan Feyers gate 10 - Hj. FardalStandard - Esso
* Lervika - Bøgh Hafsø og ThorsenMobil
* Nytorget 2 - A. FriestadEsso
* Elvegaten 26 - M. TengesdalMIL - BP
* Gamleveien 1 - «Tanken»Shell
* Nyeveien 47 - AS AutoBP
1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 385, 388, 389, 577