Egersund byhistoriske leksikon

Djurhuus, Bendix Bendixen

Bendix Bendixen Djurhuus (cirka 1675-8.1.1720)1) ble utnevnt til sorenskriver i Jæderens og Dalernes sorenskriveri den 9. juli 1704.2) Han overtok da sorenskriverembetet etter sin svigerfar, Aalborg, Michel Gundersen.3) Han døde i 1720, og sorenskriverembetet ble overtatt av Oluf Schultz den 15. april 1720.4)

Bendix Bendixen Djurhuus var sønnen til sorenskriveren i Sunnhordaland med samme navn (d. 1696 cirka), og Dothe Finne (d. 1701).5) Sorenskriver Bendix Bendixen Djurhuus den yngre var gift to ganger.6)7) Den første gangen 30.9.1709 i Stavanger med Johanne Sophie Rasch (døpt 168.8.1682 i Egersund, død 19.9.1709 i Stavanger). Hun var datteren til sorenskriver i Jæderens og Dalernes sorenskriveri, Michel Gundersen Aalborg (1630-1707) og Sophie Rasch (d. 27.12.1727 i Stavanger). Den andre gangen giftet han seg i 1710 med Judith Maria Jæger, datteren til sognepresten på Helleland, Christian Claussøn Jæger og Jeanne Ahasverusdatter de Crequi dit la Roche.8)9)10) Han bodde på Skagen i Stavanger.11)

1) , 7) , 9)
Finne-Grønn, Stian Herlofsen (1916, s. 180). Den vestlandske slegt Sundt: genealogisk-personalhistoriske meddelelser. Christiania: Malling.
2) , 4)
Olafsen, Arnet (1940). Våre sorenskrivere 1591-1814. Oslo: O. Fredr. Arnesens Bok- og Akcidenstrykkeri.
3) , 5) , 6) , 8)
Løwold, Oluf A. (1895). Fra Dalene - Gammelt og nyt. Stavanger: Dreyers Bogtrykkeri.
10) , 11)
Næss, Hans Eyvind (1982, s. 144). Fogder og sorenskrivere i Stavanger amt 1700-1814, i Bols, Kjell (red.) Ætt og heim: lokalhistorisk årbok for Rogaland 1982. Stavanger: Rogaland Historie og Ættesogelag, s. 116-152.