Egersund byhistoriske leksikon

Befolkningsutvikling

Av manntallet fra 1701 framgår at det bodde rundt 200 mennesker på Egersundstronne. I 1745 hadde innbyggertallet mer enn doblet seg, og i 1758 bodde det 682 mennesker her. I 1771 hadde det økt til 720 mennesker. På slutten av 1700-tallet var det nedgangstider, og innbyggertallet sank fram mot 1815 før det begynte å stige igjen.1)

ÅrBefolkningÅrBefolkning
181565019003222
182577819103192
1835110319203429
1845123119303401
1855164619403248
1865214519463419
1875241919504052
1890296019603868