Egersund byhistoriske leksikon

Bauta over Christen Mølbach

Foto: Per Einar Lædre

I 1914 var det stor feiring av grunnlovens 100-årsjubileum rundt om i hele landet. I Egersund mente Egersunds Ungdomsforening at det å hedre eidsvollsmannen Christen Mølbach med en bauta ville være en verdig måte å markere jubileet på. Foreningen finansierte bautaen, som ble plassert i Fjellparken og avduket 17. mai 1914.1)

Bautaen er et av flere minnesmerker i byen og nærmeste omegn.

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 278