Egersund byhistoriske leksikon

Aviser

Avishoder fra 1885 for Egersunds to aviser; Egersundsposten og Dalernes Tidende.

Byens første lokalavis var Egersundsposten, som kom ut i årene 1865-1940.

Dalane Tidende kom med sitt første ordinære utgave i januar 1885 og utgis fortsatt.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 283 f. B2, s. 456; Leif Dybing: Dalane Tidende i 125 år, s. 29