Egersund byhistoriske leksikon

Aurgrua

Aurgrua på Årstad. Foto: Widerøe

Gammelt grustak som lå i forlengelsen av Aarstadgaten, helt ved bygrensa. Området ble utbygd med 15 bolighus på slutten av 1930-åra. Det var da det siste større tomtearealet som var tilgjengelig innenfor bygrensa. 1) 2)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 374, 510
2)
Det var flere andre aurgruer rundt byen, bl.a. der Duganeveien nr. 26 og 28 ligger og på Gamleveien, mellom nr. 80 og 86.