Egersund byhistoriske leksikon

Asser Hiorths gate

Kart: Eigersund kommunes kartløsning

Sidegate til Sandbakkveien som fikk sitt navn i 1935. Gata har navn etter Asser Andersson Hiorth.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 41