Egersund byhistoriske leksikon

Aarstadgaten

Aarstadgaten og Årstadræget. Gården Årstad øverst i venstre hjørne. Ca. 1890. Foto: E. H. Torjusen/DF

Gate mellom Vågen og Årstad.

Deler av gata ble regulert etter Bybrannen i 1843 (mellom Vågen og Peder Clausens gate) i Reguleringsplan 1843. Gata fulgte da i hovedsak det gamle ræget mellom Årstad og Egersundstronne, Årstadræget. Med unntak av noen tomter ble den bygd ut etter denne planen. I Reguleringsplan 1858 ble den forlenget langs ræget til der dette møtte to andre ræger, Østre Ræget og Presteræget. Denne strekningen ble kalt Gade No.10 og ble bygd ut etter denne planen.

Gata fikk sitt offisielle navn i 1905, på strekningen mellom Vågen og krysset med Kirkegaten. Den ble også kalt Ohmebrådet etter eierne av Egersundsposten. Senere har den blitt forlenget via Aurgrua i retning Årstad i flere planer og etapper.

Ut fra Årstad førte flere ræger. Det nevnte ræget som Aarstadgaten følger, ble også kalt Kuræget. Det kom av at det ble brukt av de mange byfolk som holdt kyr og hadde stykker eller beiterett i Varberg eller på Hestneslandet. 1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 62.