Egersund byhistoriske leksikon

Arresten

I 1880-åra lå arresten i kjelleren i andre huset på høyre hånd (Storgaten 32). Foto: P. A. Flak/DF

I 1880-åra var byens fengsel i kjelleren i Storgaten 32. Arrestforvalter og skomaker Ammund Haaland bodde ovenpå. I de tider brukte kommunen 160 kr årlig på drift av arresten. Senere ble arrestlokalet flyttet til Nygaten 9.1)

Lokalet i Nygaten var i bruk til Politiet fikk kontorer og arrestceller i Lerviksgården og siden i Havnegården.

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2 s. 16; 490