Egersund byhistoriske leksikon

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets nåværende logo.

Lokallaget i Egersund begynte sin politiske virksomhet ved kommunevalget i 1907, men ble formelt stiftet i 1908 under navnet Egersunds Socialdemokratiske Forening. Laget ble tilsluttet Det Norske Arbeiderparti året etter. I 1913 kjøpte foreningen Elvegaten 26 og tok det i bruk som Folkets hus. I 1921 kom det til brudd mellom tilhengerne av ”Moskvatesene” og de som absolutt ikke ville gå i en kommunistisk retning. De sistnevnte måtte vike, og denne fraksjonen av Arbeiderpartiet brøt ut og dannet Egersunds Sosialdemokratiske Arbeiderparti.

I den gjenværende fraksjonen, som utgjorde Egersunds Socialdemokratiske Forening, fortsatte den interne krangelen. Problemet var forholdet til Komintern. Flertallet i det lokale partilaget ville gå i en annen retning enn Arbeiderpartiet på landsplan, og valgte å være tilknyttet 3dje Internasjonale gjennom Norges Kommunistiske Parti. Dermed forlot de som støttet Arbeiderpartiet på landsplan lokallaget. Utbryterne stiftet et nytt partilag, Egersunds Arbeiderparti, i 1923. Våren 1924 hadde de to fløyene etablert seg som Egersunds Kommunistiske Arbeiderparti og Egersunds Arbeiderparti. I tillegg hadde en også Egersunds Socialdemokratiske Arbeiderparti.

Lokalt brukte de tre arbeiderpartiene mer ressurser på å kjempe mot hverandre enn på å kjempe for felles interesser. Men som en følge av at Det Norske Arbeiderparti og Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti i 1927 slo seg sammen på landsplan slo også de to partiers lokallag seg sammen under navnet Egersunds Arbeiderparti, mens Egersunds Kommunistiske Arbeiderparti forble et lokallag i Norges Kommunistiske Parti. Arbeiderpartiet har vært representert i kommunestyret siden.1)

1)
Kilder: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2 s. 340 f.; A. K. Sørdal: Eigersund Arbeiderparti 100 år