Egersund byhistoriske leksikon

Arbeiderkorpset

Arbeiderkorpset medio 1930. Foto: J. W. Eskildsen/DF

Arbeiderkorpset ble stiftet i 1931 av ivrige medlemmer av Kommunistpartiet, etter at partiet gjennom en rettssak hadde fått eiendomsretten til musikkinstrumenter som hadde tilhørt det gamle Arbeiderpartiet. Hovedhensikten med korpset var å delta med musikk på partiets arrangementer, men etter hvert deltok korpset på mange ulike lokale arrangementer

I 1988 skiftet korpset etter en intern strid navn til Eigersund Blåseorkester. Fra 17. mai 2014 er korpsets navn Egersund Brass.1)

1)
Kilder: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B2 s. 352 f.; Dalane Tidende 2.nov.2011 og 14. mai 2014.