Egersund byhistoriske leksikon

Apotek

Apoteket i Årstadgaten. Foto: P. A. Flak/DF

Apoteker Hans Ernst Hansen etablerte byens første apotek i 1830. Han mente etter hvert at driften gikk dårlig, og truet med å avslutte virksomheten dersom han ikke fikk offentlig støtte. Bystyret ville gjerne beholde apoteket, som det mente hadde en god effekt for handelen i byen. Det ble derfor gitt subsidier til driften. Allikevel avsluttet Hansen driften og flyttet til Lærdalsøra. Men det kom en ny apoteker til byen, og da funksjonen som postekspeditør ble lagt til apotekeren var subsidiering ikke nødvendig lenger. Apotek og postekspedisjon ble drevet sammen til 1875. Apoteket holdt først til i Aarstadgaten, på hjørnet mot Nygaten, deretter i Nygaten 3 før det flyttet til Nesgården ved plassen som nå betegnes Torget. I tillegg til apoteket i Nesgården er det nå også et apotek i Amfi Eikunda. 1)

1)
Kilde: Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1 s. 379 f.