Egersund byhistoriske leksikon

Aniksdal, Marie Antonia

Marie Antonia Aniksdal (1871-1957). Foto: E. H. Torjusen/Dalane Folkemuseum, DFF-EHT1116 (utsnitt).

Marie Antonia Aniksdal (1871-1957) ble født i Egersund. Foreldrene var snekker Morten Abrahamsen Aniksdal og Elisabet, født Torstensen.

Antonia tok lærerseminaret på Stord (Høgskolen Stord/Haugesund). Etter utdannelsen flyttet hun tilbake til Egersund og arbeidet som lærerinne ved Egersund folkeskole fra 1899 til 1912.

I Egersund var Aniksdal aktiv i flere foreninger, både innen avholdsbevegelsen og religiøst arbeid. I den kvinnelige avholdsforeningen Det hvite bånd satt hun i styret i mange år. Denne foreningen ble en viktig samarbeidspartner for Egersund kvinnesaksforening i spørsmål knyttet til kvinners rettigheter. I tillegg til å være engasjert i foreningsliv deltok Aniksdal også i politikken. I 1910 ble Antonia Aniksdal valgt inn i Egersund bystyre for Avholdspartiet. Hun var en av de fem kvinnene som ble valgt inn i Egersund bystyre fra 1901 til 1940. Aniksdal delte for øvrig hus med en av de andre kvinnelige politikerne i byen, jordmor Marie Isachsen (1860-1924) og hennes datter Agathe (1878-1936).

I 1912 flyttet Antonia til Oslo for å ta videre utdannelse og i 1914 hadde hun fullført examen artium. Aniksdal engasjerte seg i Israelmisjonen, hvor hun i flere år arbeidet for Hjemmemisjonen i Oslo. I 1921 dro Antonia Aniksdal til Romania for å arbeide som lærerinne ved misjonsstasjonen i Galati (Galatz) blant den jødiske befolkningen. Skolen ved misjonsstasjonen ble lagt ned, men Antonia påtok seg nye roller og ble værende i Romania til 1948.

Tilbake i Norge bosatte Antonia Aniksdal seg i Ula ved Larvik.1)

1)
Kilder: Dehlin, Harald Stene. 1975. Søster Olga: en mor i Israel, Oslo. Ihlen, Chr. 1947. Den norske Israelmisjons historie i hundre år: 1844-1944, Oslo. Aftenposten 27.2.1957. Dalane Tidende 11.10.1968: Egersundskvinnen som elsket jødene av Magnus Stokkeland. Birkeland, Sigmund & Sørdal, Abram. 1995. Mellom Varberg og Kontrari. Politikk, arbeid og fritid i Egersund 1890-1940, Egersund.