Egersund byhistoriske leksikon

Amalia

Amalia vises i øvre halvdel av bildet. Ca 1955. Foto: Widerøe/DF (Utsnitt)

Anton Pedersen, Anton i Sandbakken, var gift med Amalia. De bodde i et hus som sto i krysset der Årstadfjellveien i dag tar av fra Sandbakkveien. Her var porten til Årstads utmark. Huset sto slik til at vegen gjorde en skarp S-sving mellom deres hus og Årstadfjellveien 1, og denne svingen ble da kalt Amalia.1)

1)
Kilde: Muntlig overlevering: Einar Egaas.