Egersund byhistoriske leksikon

Aabergs gate

Utsnitt av Reguleringsplan 1905

Gate på Gåsehølen, vist på Reguleringsplan 1858 som Gade No.13 og regulert mellom nåværende Mosbekkgaten og Lundeåne, vinkelrett på Bøckmans gate. Det var ikke kommet bebyggelse langs gata i 1901. Den ble videreført i Reguleringsplan 1905 og bygd ut i henhold til denne. I dag går gata mellom Mosbekkgaten og Spinnerigaten.

Gata fikk navn i 1905 etter Ole Sivertsen Aaberg.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 62