Egersund byhistoriske leksikon

Aaberg, Ole Sivertsen

Ole Sivertsen Aaberg (1773 - 1849) - eller Ole Møller som han ble kalt - kom til Egersund fra Valdres. Han var haugianer, og flyttet til Egersund etter anmodning nettopp fra Hans Nielsen Hauge. Tidlig på 1800-tallet bygde han en mølle der hvor Egersunds Uldvarefabrik siden kom, og hvor Svanedalgården i dag ligger (Dagens adresse: Spinnerigaten). Han drev også med sildeeksport.

Det var Ole Sivertsen Aaberg som i 1836 fant Årstadskatten. Han har også gitt navn til Aabergs gate.1)

1)
PEL/Kilde: Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 62; Egil Harald Grude: Egersund byhistorie, B1, s. 171.