Gjenstandssamlingen

A. S. Dancke i museets første lokaler på Årstad. Foto: M. E. Dancke.

Dalane Folkemuseum ble etablert i 1910 som «et asylum for svundne og svindende tiders kulturminder og tradisjon inden vort hjørne af Fædrelandet…». Satsningsområdet gjaldt hele Dalane-regionen, inkludert Ogna – nå Hå kommune. Grensene ble ikke entydig trukket opp, og museet har også materiale som opprinnelig kommer fra Jæren og Setesdal. Samlingene omfatter i dag gjenstander, arkivalia, immateriell kulturarv, bygninger og fotografier.

«Guten» og protokollen: Museets eldste protokoll går tilbake til 1907. Gjenstand nummer én er «En utskaaren Gut staaet paa det gamle Spröitehus paa Lahellen. […]». Figuren tronet øverst på sprøytehuset som tidligere stod ved Egersund kirke.

Gjenstandssamlingen teller i dag cirka 50.000, og avspeiler blant annet dalbuens liv i arbeid og helg – gjenstander knyttet til hjem og innbo, jordbruk, håndverk og kunsthåndverk. Vi legger stadig ut flere av gjenstandene på DigitaltMuseum, hvor du kan søke og vise informasjon om dem.

Den største delen av samlingen reflekterer livet på bygda og på gården, men bymiljøet er også representert. Samlingene har størst nedslagsfelt på 1700- og 1800-tallet, men det finnes unntak: et eksempel er museets kirkekunst som er fra første halvdel av 1600-tallet. I senere tid er samlingen blitt utvidet med gjenstander fra vår nære fortid; da i hovedsak knyttet til kategoriene hjem og yrke.