Fotosamlingen

Museet har en omfattende fotosamling. Den består av mer enn 200 000 bilder fra hele Dalane. Fotosamlingen dekker først og fremst perioden fra 1890-årene fram mot vår egen tid. Her finnes bilder av personer, landskap og steder.

I løpet av de siste årene er stadig større deler av samlingene gjennomgått og identifisert, men fortsatt er personene på flere av de eldste portrettfotografiene ukjente.

Fotosamlingen er ordnet i to hovedgrupper. Det er alminnelig serie som omfatter bilde der fotografens navn er ukjent eller der museet bare har en liten del av fotografens bilder. Deretter følger seriene gruppert etter fotografens navn.

Prisliste for bestilling av fotografi

Alle priser er inklusiv merverdiavgift.

Type brukFremstillingskostnadBruksvederlag
Privat bruk250 kr
Kommersiell bruk, innside250 kr750 kr
Kommersiell bruk, forside/cover250 kr1250 kr

Mer informasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om fotografier, eller se siden om bestilling av foto for mer informasjon. Du kan også se og søke i et utvalg bilder som er registrert på Digitaltmuseum.

Les også mer om fotosamlinger og om fotobevaringsarbeidet i Rogaland på Fotonettverk Rogaland sine nettsider.

Omtale av noen utvalgte fotosamlinger

Erik Hadland Torjusen (1855-1935)

Selvportrett (utsnitt). Foto: Erik Hadland Torjusen.

Profesjonell fotograf med atelier i Egersund fra 1880 til cirka 1915. Over 8000 fotografier og glassnegativer er bevart. Portretter, gatepartier og landskapsbilder fra Dalane.

Bak fotofirmaet E. H. Torjusen finner vi fotografen Erik Hadland Torjusen (1855-1935), en allsidig mann. Han var blant annet fotograf, telegrafbestyrer, ordfører og stortingsmann. Han var også formann i både Egersunds Mandssangforening og Egersunds Skog- og Træplantningsselskab, samt medstifter av Dalane Folkemuseum.

Torjusen var sønn av handelsborger Rasmus Torjusen og Berthe Tallina Torjusen (f. Hadland). Som så mange andre i Egersund fikk han jobb på A/S Egersunds Fayancefabriks Co., da som kontorist i 1872. I 1875 tok han telegrafisteksamen i Stavanger. Han arbeidet først som telegrafist i Nordland fram til 1878, så i Tønsberg. Det var antagelig der han traff sin kone, Anna Sofie Torjusen (f. Hytten).

I 1880 ble han telegrafist i Egersund. Han opprettet da sitt fotografiske atelier, som han drev sammen med sin søster Inga Sofie Torjusen fram til cirka 1915. Atelieret lå i hagen bak huset i daværende Strandgaten 14 i Egersund, i dag har dette huset adresse Strandgaten 31.

Erik Hadland Torjusen var en produktiv og dyktig fotograf, som i løpet av de cirka 35 årene hans atelier var i drift rakk å ta svært mange fotografier, både portretter, gate- og landskapsfotografier. Det er disse fotografiene som i dag utgjør det største monumentet over Torjusens arbeid.

Foto: Erik Hadland Torjusen

Peter Arnfinn Flak (1870-1937)

Selvportrett. Utsnitt av gatebilde fra Elvegaten i Egersund. Foto: Peter Arnfinn Flak.

Profesjonell fotograf. Samlingen omfatter slutten av 1890-årene. Flak fotograferte i Egersund og Dalane.

Peter Arnfinn Flak ble født i Egersund i 1870. Bildene hans er tatt i tiåret 1890-1900. Det er hovedsakelig bybilder, men en del er fra andre områder i Dalane, og da særlig fra Bjerkreimstraktene.

Strandgaten i Egersund. Foto: Peter Arnfinn Flak

Flak emigrerte til Malaya i 1900, hvor han slo seg ned som plantasjebestyrer. Senere kom han inn i politiet og spesialiserte seg på identifisering av fingeravtrykk. Etter noen år flyttet han til Amerika, hvor han fortsatte arbeidet med identifiseringssystemet sitt. Han opprettet et eget firma i New York; Flak Finger Print System Co. Hans system for fingeravtrykkidentifisering var overlegent de foregående systemene. Det ga god oversikt og høyere grad av sikkerhet i klassifikasjonen. I 1908 utviklet han det som i dag er standarden for fingeravtrykktaking; en 8-tommers papp-plate av middels tykkelse, som er laget spesielt for å være lett å katalogisere og finne fram igjen. Flak arbeidet mye som konsulent for politiet og en lang rekke offentlige og private institusjoner i USA. Han døde i New York i 1937. Les mer om Peter Arnfinn Flak på Egersund Byhistoriske leksikon.