Museets årbok for 2011-2012 er i salg

Bilde av Årbok for Dalane Folkemuseum nr. 19 (2011-2012)

Dalane Folkemuseums årbok nr. 19 for 2011-2012 er nå i salg. Du finner den i vår bokhandel eller på Egersund Fayancemuseum.

Årboka inneholder i alt ni artikler med ulike tema. De strekker seg fra midt på 1800-tallet frem til 1970.

Bilde av Årbok for Dalane Folkemuseum nr. 19 (2011-2012)

Per Christoffer Salvesen tegner et nært og personlig portrett av sin oldefar Salve Olaus og hans arbeid med å etablere og drive Moi Snelle og Dreiefabrikk mot slutten av 1800-tallet.

Vi presenteres også for nærbilder i neste artikkel, der detaljer i kjente, men også ukjente motiv hos fotografen E. H. Torjusen løftes frem i regi av Jon Magne Bøe.

Jostein Berglyd har gjennom mange år arbeidet med 2. verdenskrig, og da særlig i vår region. I sin artikkel fokuserer han på noen mindre kjente deler ved en ellers kjent historie: Altmarkaffæren i Jøssingfjorden februar 1940.

Godtemplarlokalet var i mange år, i tillegg til å huse Losje Ebenezer og senere Losje Varberg, også Egersunds kulturhus for ulike arrangementer. I 2012 ble bygget solgt og en epoke er slutt. Abram Kjell Sørdal gir oss et tilbakeblikk.

Takhøyden i «Losjen» var stor, og et eksempel på dette kan være Structural Constellation – en ukonvensjonell oppføring tidlig på 1970-tallet. Olaug N. Økland har snakket med tekstforfatter og en av initiativtakerne: John Faltin Hafsø.

Tidlig på 1900-tallet drar Jørgen Andreas Hansen, født på Eigerøy, til Kina som misjonær. Tønnes H. Gundersen lar oss få del i en sterk historie fra et til dels eksotisk miljø, og vi får del i tidsbildet og tidsånden som preget mannen med Kallet.

Årbok nr. 19 innside

Også Linda M. Høie skilderer i sin artikkel mennesker som brenner for en sak. Egersund Kvinnesaksforening ble etablert i 1907 og arbeidet for å bedre forholdene for kvinner. Dette er en aktuell problemstilling nesten hundre år etter at kvinner fikk alminnelig stemmerett i Norge.

I 1888 brøt det ut en koppeepidemi i Egersund som førte til stor uro og panikkartede reaksjoner blant byens borgere. Leif Dybing viser i sin artikkel blant annet hvordan byens to aviser er med på å styre folkeopinionen.

Det er mange typer kilder som kan belyse fortidige forhold. Jan Fredrik Berg skildrer med utgangspunkt i rettsprotokoller fra Statsarkivet i Stavanger en sterk historie om enkeltmenneskets skjebne på midten av 1800-tallet – i møte med livets harde realiteter.

Vis innlegg