Egersunds Fayancefabrik

365 kr

Egersunds Fayancefabrik av Tønnes H. Gundersen forteller om fabrikkens utvikling fra starten i 1847 til nedleggelsen i 1979. Rikt illustrert.

Description

Forfatter: Tønnes H. Gundersen
Sider: 336
Utgitt: 2011

«Fajansen»

Egersunds Fayancefabrik av Tønnes H. Gundersen forteller om fabrikkens utvikling fra starten i 1847 til nedleggelsen i 1979. Rikt illustrert.

Det er nå over en menneskealder siden Egersunds Fayancefabrik ble nedlagt, og nye generasjoner kjenner den bare av omtale. For oss andre er «Fajansen» et stadig fjernere minne. Derfor vil det forhåpentligvis være både interessant og nyttig å få vite mer om fabrikken som skapte en by. Denne boken forteller ikke historien, men historier om Egersunds Fayancefabrik. Det sier seg selv at når den dekker et tidsspenn på over 132 år, blir det mange innfallsvinkler og problemstillinger som skal behandles. Hvert kapittel har sine spesielle tema og hovedaktører, og fortellingen føyer seg etter dette.

Et viktig spørsmål i alle historiske fremstillinger er: «Hvorfor?» Egersund hadde egentlig ingen spesielle forutsetninger som tilsa at det her skulle bli etablert en stor keramisk industri – bortsett fra eksistensen av noen lokale leireforekomster. På spørsmålet om hvorfor Egersund ble fajansebyen med stor F, vil vi finne svaret i en kombinasjon av tidsbestemte faktorer og rene tilfeldigheter. I et brev fra 1878, understreket fajansefabrikkens grunnlegger, Johan Feyer, at bakgrunnen for etableringen i Egersund hadde vært en kombinasjon av personlige mål og tilfeldigheter:

Utstyrt med akademisk fordannelse gikk jeg tidlig, dels av egen drift og dels av tilfeldigheter over til det industrielle, og det var da steintøyfabrikasjon i alle sine forskjellige former, l’art ceramique, som trakk meg til seg.
Johan Feyer, 1878

Additional information

Weight 1110 g