Der ingen lenger bur

300 kr

Fortellinger, foto og historien til fraflyttede boplasser i Helleland.

Category:

Description

Forfatter: Rasmann Polden
Sider: 196
Utgitt: 2013

Fraflyttede buplasser i Helleland

I denne boka tar Rasmann Polden oss med på en reise i sitt rike. Det handler om vår nære fortid i vårt eget nabolag, fra Rapstad til Sleveland. Det er et viktig dokumentasjonsarbeide som er gjort, siden mye av det som her kommer fram, allerede er i ferd med å bli gjemt og glemt.

Boka gir først og fremst en god oversikt over hvem som har bodd på de ulike buplassene. Menneskene vi møter hadde livsbetingelser som var fjernt fra våre. Det var livsvilkår preget av nøysomhet og slit. Vi får glimt inn i livsskjebner som maner til ettertanke, men vi møter også ukuelig livsvilje og humor.

Boka kan brukes som turbok – kart og GPS-posisjoner er med. Vi håper at boka vil bidra til økt kunnskap om vår nære historie, og at den vil glede og engasjere. Boka viser med all tydelighet at historien – den er rett utenfor stuedøra vår.

Tillegg til boka

Noe av teksten til kapittelet om Kvåle (s. 105-111) har i boka falt ut under trykking. Tillegget til boka kan du laste ned her.

Det har kommet et skriv med korreksjoner fra forfatteren. Der ingen lenger bur – korreksjoner.

Additional information

Weight 350 g