Årbok for Dalane Folkemuseum nr. 21 (2015-2016)

275 kr

Årbok for Dalane nr. 21.

Category:

Description

Med årbok for Dalane 2015-2016 har vi befestet det nye formatet til årboka, men om uttrykket er nytt, så er fokuset det samme. Forrige årbok hadde et avgrenset tema – Helleren i Jøssingfjord. I år er vi tilbake til den profilen vi også er glad i: Varierte og spennende fortellinger fra Dalane, formidlet av mange gode bidragsytere.

Innhold i årboka:

 • Oversikt over bidragsytere
 • Forord
 • Jan Kristian Hognestad, Per Einar Lædre og Tønnes Gundersen: Jakten på Damsgårdsdialekten
 • Jon Magne Bøe: Bjerkreim, Lund og Sokndal – endringer over 120 år
 • Mona H. Aarsland: Institusjonstiden som brobygger i åndssvakesaken
 • Grethe S. Egeland: Glimt fra et skattkammer
 • June Stuen: Bjerkreimsbuen i folkevandringstiden
 • Erling T. Endresen: Lille Prestegaard – byens minste gravsted. Det Almindelige Samfunds gravsted på Husabø
 • Leif Dybing: 1814 – et vendepunkt
 • Dalane Folkemuseums årsmelding 2014
 • Styrets årsberetning 2014
 • Dalane Folkemuseums årsmelding 2015
 • Styrets årsberetning 2015
 • Årsmelding for Dalane Folkemuseums Venneforening 2014
 • Årsmelding for Dalane Folkemuseums Venneforening 2015

Additional information

Weight 700 g