Årbok for Dalane Folkemuseum nr. 18 (2008-2010)

275 kr

Årbok for Dalane nr. 18. Historien om Dalane Folkemuseum i forbindelse med 100-årsjubileet.

Category:

Description

Øystein Morten: Dalane Folkemuseum 100 år. Et historisk tilbakeblikk.

Dalane Folkemuseum ble etablert i 1910 som «et asyl for svundne og svindende tiders kulturminder og tradition inden vort hjørne af fædrelandet».

Gjennom bruk av både skriftlige og muntlige kilder gir forfatteren Øystein Morten oss i denne jubileumsboka en levende beretning om hundre års innsats for å bevare distriktets kulturminner og dokumentere historie – for samtid og fremtid. Vi møter menneskene bak museet, deres begeistring, visjoner og mål. Vi får videre et innblikk i hvordan museet som samfunnsinstitusjon blir en viktig medspiller i kulturlivet.

I denne historiske beretningen, der linjene trekkes opp til i dag, ser vi klart hvordan Dalane Folkemuseum sin utvikling skjer i takt med nasjonale strømninger.

Additional information

Weight 846 g