Theodor Friestad og Polarutstillingen 1940

Temautstillingen presenterer en serie keramiske arbeider som Theodor Friestad laget til Den Internasjonale Utstilling for Polarforskning, som skulle arrangeres i Bergen 1940.

Friestad er en av de mest markante skikkelsene i Egersunds Fayancefabriks historie, og er kanskje også den frodigste og mest originale av fabrikkens designere. Han la ned mange arbeidstimer i utformingen av gjenstander til Bergensutstillingen, som man tydelig ser er inspirert av polare motiver. Det store arrangementet som var planlagt i Bergen ble dessverre aldri gjennomført, grunnet utbruddet av andre verdenskrig, og Friestads gjenstander havnet dermed på lager.

Utstillingen befinner seg for tiden på Frammuseet.