Rosslandsguden

Steinhodet som står utstilt på Slettebø har vært gjenstand for mye grublerier. Når ble det laget? Hvem laget det? Og ikke minst, hva ble det brukt til?

Rosslandsguden har alltid vært kontroversiell. Da “Mannahove fra Rosland” kom til museet i 1910, og dermed i offentlighetens søkelys, ble dette starten på en debatt som skulle dukke opp med jevne mellomrom utover hele 1900-tallet – en debatt som dreide seg om steinhodets opprinnelse og historie: Er dette en hedensk gud eller uttrykker den noe helt annet? Hvem fant steinhodet og når skjedde dette?

Rosslandsguden

Rosslandsguden

Rosslandsguden kommer fra Rossland i Sokndal. Den er hugget ut av en lokal bergart og er cirka 60 cm høy. Steinhodets opprinnelse og alder er svært omdiskutert, men fagfolk mener i dag at hodet trolig er forhistorisk. En stund etter at steinhodet kom til museet, kom også to steinkar som opprinnelig skal ha bli funnet i nærheten av steinhodet – i ei ur like ved “Alteret” eller “Skammelen” Rossland.

Rossland er generelt et rikt kulturminneområde som kan ha vært et kultsted i eldre jernalder, sett i sammenheng med det førkristne blotet og fruktbarhetskultus.

Rosslandsguden og steinkarene står utstilt på Dalane Folkemuseums anlegg på Slettebø i Egersund.