Andre verdenskrig

Utstillingen Andre Verdenskrig ble åpnet 4. mars 2007 på Slettebø. Den lokale krigshistorien fra Dalane er satt inn i en nasjonal og internasjonal ramme.

Utstillingen er bygget opp av følgende avdelinger:

  • Introduksjonsavdeling med bilder fra krigen
  • Krigsutbruddet i 1939/40 og oversikt over andre verdenskrig internasjonalt
  • Hverdagsliv i Egersund under krigen
  • Motstandsavdeling
  • Avdeling for Slettebøleiren og Operasjon Freshman
  • Fangeavdeling
  • Krigens avslutning
  • Avdeling for refleksjon: Konflikter etter andre verdenskrig og konflikter i dag

Det er utarbeidet en utstillingsguide.

Utstillingen befinner seg på Dalane Folkemuseums anlegg på Slettebø i Egersund.

Foto fra del av krigsutstillingen

Foto fra del av krigsutstillingen