Andre verdenskrig i Dalane

Nivå: Trinn fra 8. - 10./VGS
Tid: ca. 90 minutter

Transport: Dalane Folkemuseum dekker transport for 9. trinn i Dalane-distriktet, der skolen ikke ligger innen gangavstand. Ta kontakt hvis dette er aktuelt for dere.

Todelt undervisningsopplegg om andre verdenskrig.

  • DEL 1 – FOREDRAG OG OPPGAVELØSNING
    Vi møtes i den gamle offiserbrakka som tilhørte Slettebøleiren. Opplegget starter med et kort foredrag om andre verdenskrig, med vekt på krigen i Egersund og Dalane. Deretter får elevene utdelt et oppgaveark som skal løses i museets krigsutstilling.
  • DEL 2 – OPERASJON FRESHMAN
    Ekskursjon til stedet der de engelske flygerne fra den mislykkede sabotasjeaksjonen Operasjon Freshman ble henrettet, samt minnesmerket ved samme sted. Underveis lærer elevene om motstandsarbeidet og kampen om tungtvannet.

Merk: Elevene bør kle seg etter været og ha godt fottøy.