Workshop – Sinus i minus

test

Kunsthåndverker Karoline Emmerhoff er på Rogalandsturné med utstillingen «Sinus i Minus». I den anledning arrangerer hun workshop onsdag 10. november kl. 10:00-11:30, på Egersund Fayancemuseum. Åpen for alle.

Pris kr. 150 per deltager. Vipps eller kontant.

Påmelding og eventuelle spørsmål sendes direkte til kunstner på e-post:
ka-emmer@online.no

Foto: Harald Nordbakken

INVITASJON FRA KUNSTNEREN:

Hjartet slår og slår sin sinusrytme i kroppen – om alt er normalt. Hendingar av ulike slag kan påverke rytmen, slik at han går i stå, og vi får urytme. Det same kan skje med livspulsen i dagane våre. Keramisk kunsthandverk formidlar dette aktuelle tema i ei utstilling som viser to- og tredimensjonale arbeid.

Workshop
I workshopen ser vi på kunstverka og reflekterer rundt tema. Workshopen vil gi rom for bearbeiding og bevisstgjering, trøyste og nære håpet! Samlinga vil veksle mellom formidling, kommunikasjon og deltakaraktivitet (eigenrefleksjon). Vi vil også lytte til musikk, som er spelt inn på lydfil til denne utstillinga. Jarle Kristoffersen på cello, og John Olof Håkonseth som spelar gitar.

Tema i utstillinga
Rytmen i liva våre representerer noko av det faste og stabile i tilvære. Han finns overalt, både i og omkring oss. Det er noko basalt med rytme. Frå vi står opp om morgonen og til vi legg oss om kvelden har vi gjerne vore innom mange av dei vanar og rutiner som teiknar seg som eit mønster omkring oss. Skapar dei ei trygg ramme rundt oss, som ein buffer mot alt det uforutsigbare som skjer? Kva er det med desse vanane og rutinene? Og kva skjer når dei brytes? Det er kanskje først når noko blir borte at ein ser verdien av det. Små og store kriser innhenter dei fleste av oss, på det personlege planet, i våre relasjoner, og i storsamfunnet – no med klimakrise og pandemi.

Ser vi krisa i eit større perspektiv finns der noko både før og etter henne. Før med eit liv og ein rytme vi kan lengte tilbake til. Under ei krise – eller unntakstilstand kan deler av dette revne, somme gonger alt. Men ei krise har også i seg muligheten for at noko nytt kan skje.

Prosjektet blir støtta av Rogaland fylkeskommune

Her finner du Egersund Fayancemuseum

Fabrikkgaten 2
4370 Egersund

(2. etasje i kjøpesenteret Amfi Eikunda)

Vis posisjonen i Google maps