Slettebø

Åpningstider

Vintersesongen:

Omvisning etter avtale.

Dalane Folkemuseum ble grunnlagt i 1910, og holdt de første årene til på Årstad i Egersund. I 1935 flyttet museet til Slettebø, 3 kilometer fra Egersund sentrum. Her finner du museets administrasjonsbygg i dag. Kjernen i det opprinnelige anlegget på Slettebø er sorenskriver Feyers gamle landsted med hovedbygning, gårdsbestyrerbolig og vognskjul fra 1850-årene.

I museumshagen står et lysthus fra 1830-årene. Lysthuset ble pusset opp og malt i de opprinnelige fargene i forbindelse med 200-års jubileet for Norges grunnlov i 2014.

Skissert kart over museumsområdet på Slettebø. 1: Hovedbygning med miljø- og spesialutstillinger. 2: Håndverksavdeling. 3: Landbruksavdeling. 4: Stolpehus fra 1700-tallet. 5: Skolehus. 6: Gårdsbestyrerbolig. 7: Lysthus fra 1830-årene. 8: Vognskjul med resepsjon og toaletter.

Skissert kart over museumsområdet på Slettebø. 1: Hovedbygning med miljø- og spesialutstillinger. 2: Håndverksavdeling. 3: Landbruksavdeling. 4: Stolpehus fra 1700-tallet. 5: Skolehus. 6: Gårdsbestyrerbolig. 7: Lysthus fra 1830-årene. 8: Vognskjul med resepsjon og toaletter.

Under 2. verdenskrig etablerte okkupasjonsmakta en militærleir på Slettebø. Museets håndverksavdeling og landbruksavdeling holder til i bygninger fra denne tida.

Museet har rike og omfattende samlinger på Slettebø. Spesielt kan nevnes den flotte samlingen av ovnsplater og ovner fra 1600- og 1700-tallet og jordbruksredskaper og kjøretøyer fra 1800-tallet. Museet har verksteder for flere typer håndverk, deriblant rokkemaker, urmaker, kammaker, bøkker, snekker og treskomaker.

Museets anlegg på Slettebø omfatter også et skolehus fra 1890-årene og ei stolpebu fra 1700-tallet. I 2000 ble området ytterligere utvidet, da museet overtok administrasjonsbygget fra den tidligere institusjonen Bakkebø. Bygningen fra 1955 er tegnet av Odd Brochmann. Den er nå pusset opp og rommer i dag kontorer, fotosamling, bibliotek, verksteder, arkiv og magasiner.

Her finner du Slettebø

Sølvhagen 9
4373 Egersund

Vis posisjonen i Google maps