Kvernhusanlegg på Fuglestad

Åpningstider

Anlegget er alltid åpent for besøkende.

På Fuglestad i Hå ligger et komplett kvernhusanlegg bestående av tre kvernhus og korntørke. Slike kvernanlegg fantes flere steder i Dalane-regionen. Dette anlegget tilhørte gårdene på Fuglestad, og var i bruk fram til cirka 1945.

Anlegget er skiltet på Fv44 ved Brusand. Fra parkeringsplassen er det cirka 100 meter å gå.

NB: All bruk av ild er forbudt ved bygningene.

Her finner du Kvernhusanlegg Fuglestad

Fuglestad i Hå kommune.

Kjør av fra fv. 44 inn på fv. 133 ved Brusand.

Vis posisjonen i Google maps