Helleren

Åpningstider

Husene er alltid åpne.

Du har kanskje kjørt forbi dem eller sett et fotografi av dem – i en turistbrosjyre, et magasin eller en kalender – de to små husene under Helleren i Jøssingfjord. Kjører du Nordsjøveien ser du dem fra Fv. 44 et sted mellom Egersund og Flekkefjord.

Jøssingfjord og Helleren omsluttes av alle gråtonene som finnes på skalaen.

I en verden av grånyanser ligger de to små husene i dette helt, helt spesielle lyset:  Jøssingfjord og Helleren omsluttes av alle gråtonene som finnes på skalaen. Helleren – “Hedlaren” – danner et naturlig tak og ly som har vært benyttet av mennesker i tusenvis av år. Helleren er stor – dråpefallet måler på det dypeste 10 meter. De to husene er beskyttet av Helleren – og det er også grunnen til at disse husene og denne helleren gir en unik og særegen opplevelse.

På midten av 1800-tallet sto det tre hus under Helleren, men et av dem ble senere flyttet. Det røde huset som står i dag er satt opp rundt 1840. Det blå huset antar vi er reist på 1700-tallet, men det kan være eldre. Antagelig har det vært fast bosetning (helårsbosetning) under Helleren siden 1600-tallet. Dalane Folkemuseum overtok eierskap og ansvar for husene i 2002, da Titania AS overdro dem til museet.

Hvordan komme dit

Helleren ligger ved Jøssingfjord i Sokndal kommune. Husene ligger like ved Riksvei 44 mellom Egersund og Flekkefjord, og kan synes fra veien.

Far varsomt fram

Vi ønsker publikum velkommen til Helleren. Men far varsomt frem! Husene er ikke dimensjonert for å kunne håndtere dagens hyggelige, men samtidig høye besøkstall. Vi ønsker at husene skal forbli åpne for besøkende, og ber publikum ta hensyn.

  • Få personer i husene samtidig
  • Far varsomt frem
  • All bruk av ild er forbudt.
  • Ikke etterlat søppel

… vær snill å lukke dørene etter deg når du går!

Vi ønsker at du som publikum skal få en unik og særegen opplevelse her under Helleren – der de to små husene hviler i dette helt, helt spesielle lyset. Ta turen til Helleren, gled deg over opplevelsen  – og vær snill å lukke dørene etter deg når du går!

Husk at Helleren tilhører oss alle, ikke bare vi som lever i dag, men også de som kommer etter oss. I sin dramatiske beskjedenhet er husene under Helleren et av våre flotteste kulturminner.

Fasiliteter

Parkeringsplass på andre siden av elven. Fem minutters gange til husene. I sommersesongen er det tilgang til toalett, samt en kiosk med enkel bevertning.

Si din mening

Du kan si din mening om hvordan du mener vi best skal ta vare på husene nå og for fremtiden. I det blå huset finner du en gjestebok hvor du kan skrive ned det du har på hjertet. Bruk den!

Her finner du Helleren i Jøssingfjord

Jøssingfjord i Sokndal kommune.

Avkjørsel fra fv.44 i bunnen av dalen.

Vis posisjonen i Google maps