Årsmøte i venneforeningen

Venneforeningen for Dalane Folkemuseum avholder årsmøte 1. mars via internett. Påmelding innen onsdag 17. februar til rjskavland@gmail.com eller tlf. 958 81 595.

Årsmøtepapirer kan hentes ved henvendelse til Dalane Folkemuseum, tlf. 51 46 14 16.