Helleren i Jøssingfjord midlertidig stengt 24.4.2019

Helleren i Jøssingfjord er midlertidig stengt 24.4.2019 på grunn av fare for steinsprang etter brannen.

Helleren in Jøssingfjord is temporarily closed on 24th of April 2019 because of danger of rockfall after the wildfire.