Jøssingfjord Vitenmuseum i statsbudsjettet 2016

I statsbudsjettet for 2016 er det satt av 11 millioner til Jøssingfjord Vitenmuseum. Over en treårsperiode er det budsjettert at staten skal bidra med totalt 26 millioner kroner.

På facebooksidene til Jøssingfjord Vitenmuseum er det full jubel. Det ble nettopp postet at «I dag heises flagget på Soknatun og rådmannen spanderer kake. Vi ønsker å takke alle som har vært involvert i prosjektet. NÅ BLIR DET NYBYGG!»

Dalane Tidende skriver:

– Å koma med i statsbudsjettet er eit veldig langt steg fram for oss, jublar prosjektleiar Bess Grastveit.

Det er budsjettert med at staten skal bidra med 26 millionar kroner. Det er sett av 11 millionar i 2016, men dei resterande 15 vil koma etter kvart. Det forsikrar Siri Meling (H) i finanskomiteen på Stortinget. […] Statleg finansiering til vitenmuseet har stått på arbeidslista til Meling lenge. Nå synest ho det er kjekt å kunna merka posten av som «gjennomført».

– Dette er eit solid prosjekt som det er blitt jobba lenge med. Å kunna vera med på å realisera det gjennom statsbudsjettet, er veldig kjekt, uttaler dalanerepresentanten på Stortinget. Ho er glad for at alle som har stått på, nå får belønning for engasjementet og entusiasmen dei har vist.

– Det er imponerande, det dei har fått til, seier Meling.

Ho trur det nye bygget vil gli godt inn i dalen.

– Det er mange gode grunnar til å besøkja Sokndal. Nå vil det koma endå ein, seier ho.

Kilde: http://dalane-tidende.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=17845