K

Kvernhusanlegg på Fuglestad

Noen kvernhus og vannrenner

Besøk Fuglestad Kvernhusanlegg, et betydningsfullt kulturminne eid av Dalane Folkemuseum, og utforsk de tre kvernhusene og korntørka som daterer seg tilbake til midten av 1800-tallet.

Kvernhusanlegget ved Fuglestad er et av flere kvernhus som tilhører Dalane Folkemuseum. Avdelingen består i dag av tre kvernhus og ei korntørke. Kvernhusene ble bygget omkring 1840 og korntørka på 1870-tallet. Slike kvernanlegg fantes flere steder i Dalane-regionen.

Kvernhusanlegget tilhørte og ble drevet av oppsitterne på Fuglestad, og dekket opprinnelig oppsitternes eget behov for mel. I en periode drev de også med leiemaling under navnet «Fuglestad Mølle». Kvernhusanlegget var i drift fram til 1945.

Kvernhusene ligger idyllisk til for landtur, med fine bademuligheter om sommeren. Avdelingen er åpen for besøk alle dager, hele året.

Vis hensyn til kulturminnet. All bruk av ild er forbudt.

Beliggenhet

Kart som viser hvor Kvernhusanlegg på Fuglestad er.
K

Kvernhusanlegg på Fuglestad

Fuglestadvegen, 4363 Brusand

Veien til anlegget er skiltet på fylkesvei 44 ved Brusand. Kjør inn på fylkesvei 133 ved Brusand. Fra parkeringsplassen er det cirka 100 meter å gå.