H

Helleren i Jøssingfjord

To hus under en utstikkende klippe

Helleren i Jøssingfjord er et unikt og særegent sted med to små hus som ligger beskyttet under en stor naturlig heller, og har vært benyttet som ly av mennesker i tusenvis av år.

Du har kanskje kjørt forbi dem eller sett et fotografi av dem – i en turistbrosjyre, et magasin eller en kalender – de to små husene under Helleren i Jøssingfjord. Kjører du Nordsjøveien ser du dem fra fylkesvei 44 et sted mellom Egersund og Flekkefjord.

Jøssingfjord og Helleren omsluttes av alle gråtonene som finnes på skalaen.

I en verden av grånyanser ligger de to små husene i dette helt, helt spesielle lyset: Jøssingfjord og Helleren omsluttes av alle gråtonene som finnes på skalaen. Helleren – “Hedlaren” – danner et naturlig tak og ly som har vært benyttet av mennesker i tusenvis av år. Helleren er stor – dråpefallet måler på det dypeste 10 meter. De to husene er beskyttet av Helleren – og det er også grunnen til at disse husene og denne helleren gir en unik og særegen opplevelse.

På midten av 1800-tallet sto det tre hus under Helleren, men et av dem ble senere flyttet. Det røde huset som står i dag er satt opp rundt 1840. Det blå huset antar vi er reist på 1700-tallet, men det kan være eldre. Antagelig har det vært fast bosetning (helårsbosetning) under Helleren siden 1600-tallet. Dalane Folkemuseum overtok eierskap og ansvar for husene i 2002, da Titania AS overdro dem til museet.

Far varsomt fram

Vi ønsker publikum velkommen til Helleren. Men far varsomt frem! Husene er ikke dimensjonert for å kunne håndtere dagens hyggelige, men samtidig høye besøkstall. Vi ønsker at husene skal forbli åpne for besøkende, og ber publikum ta hensyn.

  • Ikke mer enn 5 personer i husene samtidig
  • Far varsomt frem
  • All bruk av ild er forbudt
  • Ikke etterlat søppel
  • Vær snill å lukke dørene etter deg når du går

Vi ønsker at du som publikum skal få en unik og særegen opplevelse her under Helleren – der de to små husene hviler i dette helt, helt spesielle lyset. Ta turen til Helleren, gled deg over opplevelsen – og vær snill å lukke dørene etter deg når du går!

Husk at Helleren tilhører oss alle, ikke bare vi som lever i dag, men også de som kommer etter oss. I sin dramatiske beskjedenhet er husene under Helleren ett av våre flotteste kulturminner.

Tilgang

Parkeringsplass ved Jøssingfjord Vitenmuseum. Mindre enn fem minutters gange til husene. Husene står åpne døgnet rundt, hele året.

Si din mening

Du kan fortelle oss hvordan du mener vi best skal ta vare på husene nå og for fremtiden. I det blå huset finner du en gjestebok hvor du kan skrive ned det du har på hjertet. Bruk den!

Beliggenhet

Kart som viser hvor Helleren er.
H

Helleren i Jøssingfjord

Åna-Sira-veien 661, 4380 Hauge i Dalane

Helleren ligger ved Jøssingfjord i Sokndal kommune, like ved fylkesvei 44 mellom Egersund og Flekkefjord.