Klatring i Helleren i Jøssingfjord

Helleren er et enestående kulturminne av internasjonal betydning. Det er også den mest besøkte enkeltattraksjonen i Dalane med over 30 000 besøkende i året. I Helleren er det et jevnt besøk året rundt. Dalane Folkemuseum vil at Helleren skal være et fritt tilgjengelig kulturminne, åpent for alle.

Helleren har gjennom mange år vært en utfordring for fjellklatrere. Fjellklatring er i seg sjøl både en spennende, og ikke minst utfordrende aktivitet. Dessverre viser det seg at det i Helleren ikke er mulig å kombinere ønsket om å bevare et av våre mest unike kulturminner med fjellklatring. Både selve klatringen og ikke minst boltingen som klatrerne foretar, representerer en klar risiko for så vel kulturminnet Helleren som for besøkende. Klatringen medfører en økt risiko for ras eller blokkfall i området.

Det er utarbeidet en egen geologisk rapport som tydelig redegjør for farene klatring innebærer. «Description of the hazards for visitors, climbers and the houses at the Helleren area in Jøssingfjord».

Fjellklatring er ikke tillatt i Helleren. Vi oppfordrer klatrerne om å respektere klatreforbudet.