Historikk om Bilstadhuset

Etter bybrannen i 1843, som la store deler av Egersund i aske, kom gjenoppbyggingen raskt i gang og i 1844 ble bygningen oppført av skipperborger Jacob Jacobsen Bilstad. Branntaksten beskriver bygningen som en enetasjes tømret bygning med seilmakerloft, oppført på et 3 alen (186 cm) høyt steinfundament.

I 1868 ble seilmakerverkstedet utvidet med et tilbygg utført i reisverk vinkelrett på våningshuset langsetter Øvre Bekkegaten. Dette førte til at gårdsplassen ble lukket.

I 1890 blir deler av loftet i bolighuset innredet til tre rom og kleskammer. Etter dette er det ikke gjort bygningsmessige endringer i huset.

Familien Bilstad stod som eiere av huset fra det ble bygget og fram til Dalane Folkemuseum overtok det i 1973.

Bilstadhuset har hatt følgende eiere:

  • 1844–1881  Skipperborger Jacob Jacobsen Bilstad, gift med Thorborg Haarr
  • 1881–1926  Johan Bilstad (sønn av Jacob Bilstad), gift med Anna Kathrine Aarstad
  • 1926–1972  Tønnes Bilstad, ugift (sønn av Johan Bilstad)
  • 1973–   Dalane Folkemuseum