Vern vår vakre trehusbebyggelse – erfaringer fra Stavanger og Flekkefjord.

scheduleTorsdag 1. februar 18:00–20:30

Fortidsminneforeningen Dalane Lokallag inviterer til foredrag.

Stavanger byantikvar Hanne Windsholt og rådgiver Liv Kristine Færing forteller om vern av Stavangers gamle trehusbebyggelse. Siden slutten av 80-tallet har Stavanger skiltet med den største sammenhengende trehusbebyggelsen i Europa, på ca. 8000 trehus – og siden den tiden har kommunen også jobbet aktivt for å ta vare på og videreforedle denne bebyggelsen. Foredraget forteller om begrepet trehusbyen Stavanger, og om hva kommunen har gjort for å formidle kunnskap om den og sikre den, hvilke regler som gjelder der, utvikling som går rette veien – og om utfordringer.

Kveldens andre foredrag heter:
Hvorfor vern og hvordan?

Foredraget handler om hva som gjør miljøer, bygninger og anlegg verneverdige og gir eksempler på hvordan vern kan praktiseres og kombineres med ny bruk. Ivar Ole Iversen er sivilarkitekt og har arbeidet som reguleringsarkitekt i Flekkefjord kommune og som distrikskonservator ved Byggeskikksenteret i Flekkefjord.

Beliggenhet

Kart som viser hvor Egersund Fayancemuseum er.
EF

Egersund Fayancemuseum

Fabrikkgaten 2, 4370 Egersund

Museet befinner seg i 2. etasje i kjøpesenteret Alti Eikunda. Inngang via trapper eller heis ved senterets sørvestlige ende. Fra parkeringshuset må man først gå gjennom senterets handlegate til man kommer til heisen eller trappen i den andre enden av senteret.