Arkiv

Arkivet omfatter i hovedsak privatarkiv fra det lokale næringsliv, foreningsliv og frivillige organisasjoner. Museet har også en del minnemateriale, historier og sagn, samt ord og uttrykk.