Innsamling til publisering av bok av John Faltin Hafsø

Bokforside

Museet har opprettet en spleis for å samle inn penger til publisering av «Mitt Egersund» av John Faltin Hafsø. Alle pengene som samles inn vil gå til publisering av boken.

Klikk her for å besøke Mitt Egersund på spleis.no hvor du kan støtte prosjektet og bestille bok.

Da John Faltin Hafsø døde i fjor sommer hadde han et langt forfatterskap bak seg. Johns første bok ble utgitt allerede i 1972 og dermed strakte hans aktive karriere med litterært arbeid seg over hele 50 år. Den siste boken het «Tidstekster» og ble utgitt våren 2016. Like etterpå ble John rammet av alvorlige helsemessige problemer som plaget ham helt frem til han døde i juli 2022.

Selv om han bare kunne arbeide i perioder de siste seks årene ga han aldri slipp på drømmen om å kunne avslutte sin litterære karriere med utgivelsen av en femte bok. Og tross mye motgang underveis kom han langt i arbeidet med å realisere sin drøm. Manuskriptet til boken foreligger nemlig i tilnærmet ferdig form og det gjenstår primært en del redigeringsarbeid før den kan utgis.

Boken er bygget opp på lignende vis som den han benyttet seg av i «Tidstekster». John betegnet selv denne boken som kaleidoskopisk. Med det mente han at innholdet var meget variert og mange ulike temaer blir behandlet. John opplevde at mange lesere satte pris på at boken kunne leses i mindre deler etter hva tid og personlige interesser tillot.

Han mente at han på denne måten nådde langt flere lesere enn han ville gjort gjennom en roman eller en diktsamling.

John sitt fokus var nesten alltid rettet mot lokale forhold. Kulturhistorie og lokalhistorie engasjerte ham hele livet. Han leverte mange artikler til ulike årbøker og ikke minst til Dalane Tidende. Bredden i temaer som interesserte ham var imponerende og han beholdt alltid evnen til å formidle sine personlige kommentarer til livet rundt seg i form av dikt, essays, fortellinger og artikler.

Det er stor bredde i det manuskriptet han hadde klar for sin femte bok. Boken er fra forfatterens side rikt illustrert i form av lokalhistoriske fotografier, tegninger samt spennende og uttrykksfulle bidrag fra lokale kunstnere. John hadde også med ni nye dikt som ble hans aller siste. Videre inneholder manuset flere fortellinger og essays om lokale forhold. Her kan nevnes et om taterne på besøk i Egersund og et annet som forteller om vanskelige forhold for befolkningen under første verdenskrig. John har og tatt med en spennende artikkel om Bakkebø og betydningen denne institusjonen og beboerne her hatt for lokalmiljøet i tiden etter avviklingen av institusjonen. Han arbeidet selv i flere år ved Bakkebø skole. Senere hadde han en lang karriere ved Dalane Videregående skole. John var også en bilentusiast og en del av bildene av lokale veteranbiler er ganske spesielle.

Det aller siste John arbeidet med var en del om det tradisjonelle boligmiljøet i byen og et stadig sterkere innslag av moderne utformede boliger. Han bodde selv i en slik bolig og boligmiljøet i Havsøy står sentralt.

Arvingene har vært opptatt av at denne boken skal bli utgitt. Både fordi den har en klar verdi i seg selv og fordi den kan bli et fint minne etter John Faltin Hafsø og av hans meget omfattende arbeid som forfatter og skribent. Når nå Dalane folkemuseum har gått inn i dette prosjektet bør grunnlaget være det beste for å få til en vellykket utgivelse av manuskriptet.

John hadde en stor bekjentskapskrets og vi håper at mange har lyst til å forhåndsbestille og forhåndsbetale denne boken. Den bør være være velegnet som gavebok til familie og kjente.

Klikk her for å besøke Mitt Egersund på spleis.no hvor du kan støtte prosjektet og bestille bok.